Charters:

Het jeugdbestuur van KSV Veurne wil in alle ploegen van de club fair play promoten. Het fair-play charter kan je hier raadplegen: Fairplay charter

In het verlengde daarvan ondertekend en respecteert JSV ook de Panathlon-verklaring m.b.t. ethiek in de jeugdsport. Deze verklaring is ondertekend door elke trainer en kan je hier lezen: Panathlonverklaring

Het charter voor de ouders vind je hier: Charter ouders

Hier kan je het charter voor de supporters lezen: Charter van jeugdsupporters JSV

Het charter voor het jeugdbestuur vind je hier: Charter jeugdbestuur JSV

Wat te doen bij een voetbalongeval?

 1. Bij een kleine kwetsuur is er EHBO-materiaal voorzien in het lokaal trainingsmateriaal en/of kantine.
 2. Bij ernstige kwetsuren de volgende richtlijnen toepassen:
  1. Dokter van wacht opbellen: centraal nummer 058 31 78 78, algemeen 112, Rode Kruis 105 of
  2. AZ Sint-Augustinus Veurne 058 33 31 11
 3. Aangifte
  1. Een formulier van Aangifte van ongeval laten invullen bij je huisdokter en terug af te geven bij de gerechtigde correspondent(GC). Pieter Kesteloot, Pannestraat 211, 8630 Veurne, tel 058 53 31 31 of 0496 80 92 89. Het formulier mag je ook deponeren in de brievenbus achteraan de kantine ( kant parking).
  2. Dit formulier is te bekomen bij de trainer, ploegafgevaardigde, in de kantine of bij de secretaris/GC en zijn medewerkers, of je kan het zelf afdrukken: Ongevallenformulier. Dit formulier moet binnen de 14 werkdagen aangekomen zijn bij de Belgische voetbalbond., dus ten laatste binnen de 10 (tien) dagen afgeven bij één van de bovenvermelde personen. Juist ingevuld en voorzien van een ziekenfondsklever. Als dit niet op tijd aankomt bij de bond dan komt deze niet tussen in de opgelopen kosten.
  3. Bij een kwetsuur op verplaatsing een formulier vragen aan de bezochte club.
  4. Bij spoedopname een formulier meedoen indien het een thuiswedstrijd is.
 4. Genezingsformulier.
  1. Wanneer het formulier van Aangifte van ongeval door de secretaris/GC (Gerechtigd correspondent) naar de voetbalbond verstuurd is, ontvangt deze een nieuw formulier. Dit noemt men het Genezingsformulier. Dit formulier wordt U dan door de secretaris/GC overhandigd en moet men door een arts laten invullen als men volledig hersteld is. Dit dan bij de secretaris/GC inleveren, indien mogelijk met alle documenten van de gedane onkosten.
 5. Kiné behandelingen.
  1. Deze worden pas vergoed indien de voetbalinactiviteit minstens 15 dagen duurt. Er is een maximum vastgesteld van 60 beurten per ongeval en per jaar behoudens een akkoord van een door het Fonds aangeduide geneesheer.
  2. De arts moet dit vermelden op het Aangifteformulier. Is dit niet het geval dan heeft men geen recht op kiné behandelingen.
  3. Zolang men recht heeft op kiné behandeling , is men niet speelgerechtigd.
  4. Wanneer het aantal beurten niet voldoende is, dan moet men opnieuw een briefje bij de arts gaan halen en dit bij de secretaris/GC afgeven om opnieuw kiné aan te vragen.
 6. Betalingen.
  1. De doktersrekeningen worden door uzelf betaald. Eenmaal het ongeval afgesloten brengt u de rekeningen binnen bij uw ziekenfonds. Hier zal u een “verschilnota” bezorgd worden. Deze documenten bezorgt u, eventueel samen met het genezingsattest, aan de secretaris/GC. Indien bepaalde rekeningen van de dokters nog niet in uw bezit moesten zijn, dan kunnen deze later binnengebracht worden. Het Genezingsattest dient echter onmiddellijk binnengebracht te worden.
  2. Het solidariteitsfonds van de K.B.V.B betaalt alleen het verschil terug tussen het Z.I.V. barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds. (Het Z.I.V. barema kan verschillen met het door de artsen gevraagd bedrag.) Alleen dit bedrag wordt door de K.B.V.B terugbetaald.
  3. De voetbalbond stelt dat de eerste 8,7 Euro onkosten ten laste zijn van de speler.
  4. Elk recht op enige tussenkomst vervalt voor alle documenten en/of aanvragen die één jaar na de datum van ontvangst van de ongevalsmelding of van het laatste document in het dossier nog zouden toekomen bij het Algemeen Secretariaat van de Voetbalbond.
  5. Bij ernstige gevallen en/of van lange duur kan het Federaal Solidariteitsfonds op verzoek van de club en na overlegging van de noodzakelijke stavingsstukken, provisionele tussenkomsten uitkeren.
  6. Indien de speler geen genezingsverklaring laat ondertekenen door de behandelende geneesheer en toch aan de wedstrijd deelneemt, dan vervalt op die datum niet alleen de terugbetaling van kosten die na deze datum nog worden gemaakt, doch is men ook niet verzekerd voor een eventueel ongeval tijdens deze wedstrijd.
  7. K. SV Veurne komt niet tussen in de opgelopen kosten. Ook niet wat betreft aankoop van kniebanden, enkelbanden, liesbroeken, enz….
  8. Een persoonlijke verzekering is aan te bevelen, daar niet altijd alle onkosten door de bond worden terugbetaald.

Wet op het vervoer van kinderen

Voor het vervoer van onze spelers naar uitwedstrijden, kunnen we rekenen op bereidwillige ouders. In dit verband is het belangrijk dat de wettelijke voorschriften worden gerespecteerd. We vragen dan ook aan de ouders deze voorschriften toe te passen.

De wet van 10/05/2008 is van toepassing. Deze wet kan je hier lezen; wetgeving vervoer kinderen

Meer informatie kan je ook vinden op de site van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid www.bivv.be.

Foto’s

Geregeld worden foto’s genomen van trainingen en wedstrijden door JSV of door ouders zelf en op onze website of onze facebook-pagina gepost. Wie lid is van JSV geeft toestemming , maar wie niet wil dat deze gepubliceerd worden kan dit doorgeven aan de webmaster.

Busvervoer

De busverplaatsingen voor JSV worden uitgevoerd door de Keolis-group.

Over JSV

Voetbalclub KSV Veurne heeft een bloeiende jeugdwerking, waarin het voetbalplezier voorop staat. De jeugdwerking van KSV Veurne wordt gedragen door vrijwilligers die elk hun steentje bijdragen om onze jeugdspelers in optimale omstandigheden te laten sporten.

Activiteiten

Volg ons