Wijnverkoop ten voordele van JSV

We leven momenteel in een andere wereld. Iedereen kent de situatie rond COVID-19 en de gevolgen dat dit met zich meebrengt voor ons allen.

Ook wij, als club, voelen de gevolgen door de ingevoerde maatregelen van de overheid, dit op sportief als op financieel vlak. Sinds de invoering ervan halverwege maart, zijn reeds enkele activiteiten, die toch wel belangrijk zijn voor ons jaarlijks werkbudget, niet kunnen/mogen doorgaan. Hierbij denken we aan onze jaarlijkse barbecue, jeugdtornooi en de pannenkoekenverkoop. En ons traditionele kersthutje, tja ook dit kunnen we dit jaar helaas niet organiseren.

De opbrengst van deze activiteiten werd gebruikt om alle vaste kosten te dekken zoals energie, bonnetjes voor de spelers na de match, huur kunstgras, sinterklaas, etc. Om het verlies van inkomsten enigszins op te vangen, hebben we als bestuur besloten om een wijnverkoop te organiseren.

Bij deze wil ik een warme oproep doen aan alle leden om hun schouders hieronder te zetten en eens jullie familie, buren, kennissen aan te spreken om wijn aan te kopen en dit ten voordele van jouw voetbalclub.

Het is zeker niet de bedoeling, om in deze tijd, van deur tot deur te gaan maar we zijn ervan overtuigd dat onze leden wel inventief genoeg zullen zijn om deze verkoop veilig te organiseren.

Hierbij vind je een blad met de aangeboden wijnen als ook enkele bestelformulieren en een overzichtsformulier.

Graag de overzichtsformulier met het juiste bedrag in een gesloten enveloppe terug te bezorgen aan de trainer of afgevaardigde van de ploeg en dit ten laatste op woensdag 25 november.

Uiteraard willen we de beste verkoper ook belonen voor hun inspanning en denken aan één per ploeg.

Het team die de meeste wijn verkoopt, krijgt een teambuilding voor de hele ploeg en zij mogen uiteraard zelf kiezen hoe ze deze beloning willen invullen (bowling, lasershooting, bubblefun etc…)

Wij willen iedereen reeds bedanken voor de geleverde inspanningen en hopelijk kunnen we iedereen motiveren om zich voor deze verkoop in te zetten en zoveel mogelijk te verkopen ten voordele van onze club.

Wijnflyer 2020b